Hỏi: Hiện tại tôi đang băn khoăn 1 điều: Nếu thành lập Công ty TNHH có vốn điều lệ 30 tỷ đồng (và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) thì sẽ làm thủ tục đăng ký đầu tư có thành lập doanh nghiệp tại sở Kế hoạch đầu tư hay làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty tại phòng đăng ký kinh doanh?

 Tư vấn thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty, thủ tục đăng ký thành lập công ty, thành lập công ty TNHH

Trả lời:

Về trường hợp của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến như sau:Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2005: 

Khoản 2 - điều 45 quy định về Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:

"Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh".

Khoản 1 - điều 46 quy định về Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

"Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư."

Điều 50 quy định về Thủ tục đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế:

"Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật này”.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bạn dự định thành lập để thực hiện dự án đầu tư có vốn điều lệ 30 tỷ đồng thì tiến hành thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Chúc thành công, nếu bạn có vướng mắc thu tục hồ sơ có thể liên hệ tới Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !