Những trường hợp nào thì cần phải làm thủ tục hải quan. Tất cả các loại hàng hóa, hoặc các phương tiện khi qua biên giới hải quan thì đều phải làm thủ tục hải quan. Bạn đã chuẩn bị cho doanh nghiệp mình những giấy tờ về thủ tục hải quan chưa? hãy liên hệ với chúng tôi để có  những tư vấn tốt nhất về dịch vụ thủ tục hải quan

 Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào qua số máy 0462.587.666. Chúng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Dịch vụ làm thủ tục hải quan, hồ sơ làm thủ tục hải quan

I. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

 1. Nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan (bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, tạm nhập - tái xuất, gia công, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…vv).
 2. Nhận làm dịch vụ hải quan đối với hàng gia công (từ khâu lập hợp đồng gia công, lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu, lập hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện khai báo dữ liệu điện tử đến cơ quan hải quan).
 3. Nhận làm thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất.
 4. Đặc biệt nhận làm thủ tục xin cấp danh mục máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nhập khẩu miễn thuế, xin xác nhận dây truyền thiết bị đồng bộ cho tất cả các dự án đầu tư.
 5. Thay mặt doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử, truyền dữ liệu đến cơ quan hải quan, doanh nghiệp không cần mua phần mềm và bố trí nhân sự.

II. Thủ tục hải quan đối với từng trường hợp

 1. Đối với hàng hoá không có thuế, hàng có thuế suất 0%, hàng miễn thuế, doanh nghiệp đăng ký 1 tờ khai phi mậu dịch cho mỗi chuyến bay, chuyến giao hàng hoặc ca làm việc để khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho nhiều chủ hàng (kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa). Trường hợp có yêu cầu khai riêng thì khai riêng cho người yêu cầu.
 2. Đối với hàng hoá có thuế thì thực hiện khai riêng cho từng chủ hàng của từng lô hàng.
 3. Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình được miễn thuế (gia công, chế xuất...), khi làm thủ tục doanh nghiệp đã khai theo loại hình phải nộp thuế thì chủ hàng có thể khai lại đúng loại hình tại đơn vị hải quan quản lý và được hoàn trả lại tiền thuế (nếu có).
 4. Đối với hàng hoá có yêu cầu nhận nhanh (để phục vụ sản xuất ...), số lượng nhỏ, theo đề nghị có thể giải quyết làm thủ tục hàng hoá theo loại hình phi mậu dịch nhập khẩu, thu đủ thuế (nếu có) trước khi thông quan và không được hoàn lại thuế.
 5. Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và các chính sách thuế, lệ phí, thu khác.
 6. Nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan (bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, tạm nhập - tái xuất, gia công, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…vv).
 7. Nhận làm dịch vụ hải quan đối với hàng gia công (từ khâu lập hợp đồng gia công, lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ

Tác giả: vntuvanluat.com