Phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế  hàng tháng. Báo cáo thuế hàng tháng của chúng tôi làm các công việc như lập và nộp báo cáo thuế tại cơ quan thuế, lập và nộp báo cáo thống kê, tờ khai quý tại cơ quan thuế. Tất cả đều nằm trong dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp 2013 của Vntuvanluat. Hãy gọi cho chúng tôi để được sử dụng dịch vụ

Dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp

Các nội dung và công việc Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam cam kết thực hiện:

1. Báo cáo thuế hàng tháng:

2. Kế toán hàng tháng:

a) Kế toán tháng

b) Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:

c) Quyết toán năm:

3. Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

Tác giả: vntuvanluat.com