Sổ đỏ là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc mua bán chuyển giao nhà cửa, đất đai.Việc làm sổ đỏ còn là giúp hỗ trợ quá trình định giá nhà cửa, đất đai tài sản trong việc vay vốn ngân hàng.Phát sinh liên quan đến sổ đỏ còn bao việc mua bán chia tách tài sản dẫn đến chia tách sổ đỏ. Vntuvanluat xin cung cấp đến bạn đọc các nội dung , giấy tờ và các quy định liên quan đến chia tách sổ đỏ. Đồng thời trân trọng gửi đến quý bạn đọc dịch vụ chia tách sổ đỏ, cho những trường hợp rắc rối hoặc gặp khó khăn vướng mắc về luật pháp trong vấn đề chia tách sổ đỏ.

 Quy định chia tách sổ đỏ 2013

Chia tách sổ đỏ được chia thành hai trường hợp

Thủ tục của hai trường hợp này tương tự như nhau, chi tiết như sau:

1. Hồ sơ tách sổ đỏ.

Hồ sơ xin tách sổ đỏ theo Điều 19, Nghị định 84/2007/NĐ-CP gồm:

- Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất quy định tại điểm K và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung.

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất(QSDĐ) quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai.

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, phân chia di sản thừa kế

- Hộ khẩu + CMT của những người liên quan.

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất cần tách thửa hoặc hợp thửa . Trường hợp sơ đồ thửa đất cần tách thửa hoặc hợp thửa (của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không được lập theo nền Bản đồ địa chính số, tổ chức sử dụng đất lập Bản đồ hiện trạng vị trí mới thể hiện ranh giới toàn bộ khu đất đã cấp Giấy chứng nhận, trong đó thể hiện ranh đề nghị tách hoặc hợp thửa Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).

 2. Trình tự thực hiện.

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách sổ đỏ lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp tách sổ đỏ mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;

d) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

đ) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; (trường hợp phải trích đo địa chính, thời hạn giải quyết không quá 30 ngày.)

Theo Khoản 2 Điều 120 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì phí và lệ phí tách sổ đỏ sẽ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định theo quy định của pháp luật và thông báo cho người xin tách sổ đỏ để thực hiện nghĩa vụ này trong quá trình thực hiện việc tách sổ đỏ.

Ở địa bàn Hà Nội, thủ tục tách sổ đỏ sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 35 Quyết định117/2009/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý cũng như giấy tờ và trình tự liên quan đến chia tách sổ đỏ xin liên hệ Hotline tư vấn : 0966498666.

Đối với trường hợp gặp khó khăn trong việc chia tách tài sản hoặc trục trặc về thủ tục pháp lý cũng như các quy định, luật hiện hành.Vntuvanluat xin gửi đến bạn đọc dịch vụ chia tách sổ đỏ bao gồm :

Vntuvanluat cung cấp dịch vụ và tư vấn chia tách sổ đỏ trên khắp địa bàn Hà Nội cũng như các quận huyện, tỉnh thành trong cả nước.

Tác giả: vntuvanluat.com