Việc phân chia di sản thừa kế khi ly hôn là thủ tục hành chính, nhiều người quan tâm, và bao gồm rất nhiều lĩnh vực để phân chia di sản thừa kế. Bài viết này, chúng tôi chia sẻ về vấn đề phân chia di sản thừa kế đất đai khi ly hôn như thế nào? Trường hợp này áp dụng khi vợ chồng chưa có con chung.

Phân chia di sản thừa kế

Tài sản chung của vợ chồng được hiểu như thế nào?

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

- Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. 

- Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.

- Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận. 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. 

-Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung. 

Tài sản riêng của vợ, chồng được hiểu như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình, tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.

- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng từ tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. 

- Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. 

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn 

Khoản 1 Điều 95 và khoản 1 Điều 97 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

- Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

- Nếu bố mẹ chuyển quyền sử dụng đất cho chồng, và chồng có trả tiền cho bố mẹ để nhận chuyển quyền. Thì người vợ phải chứng minh được là số tiền chồng chả cho bố mẹ đó là số tiền thu nhập được do cả vợ và chồng tạo ra thì đất chuyển nhượng lúc này là tài sản chung. 

- Nếu bố mẹ chuyển quyền sử dụng đất cho chồng với hình thức cho, tặng thì đất chuyển nhượng đó là tài sản riêng của chồng.

Đối với trường hợp, phân chi di sản thừa kế cho những người không có trong nội dung di chúc, quý khách xem thêm tại: Phân chi di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung

Tác giả: Vntuvanluat.com