Trong quá trình hoạt động đôi khi các doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Các thủ tục của việc này rất tốn thời gian và khá phức tạp. Đó là lý do bạn nên dùng dịch vụ tư vấn thay đổi và đăng ký kinh doanh của công ty chúng tôi.


Thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty tư vấn đầu tư và giải pháp doanh nghiệp Việt Nam

 1. Nội dung tư vấn

• Tư vấn thay đổi tên công ty (tên tiếng Việt; tên tiếng Anh; tên viết tắt)

• Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty;

• Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

• Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

- Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

• Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty, Tư vấn giảm vốn điều lệ;

• Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

• Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

• Tư vấn thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty;

• Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

• Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

• Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

• Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

• Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

• Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

• Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

• Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

• Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

• Giấy ủy quyền;

• Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

• Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

• Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

• Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty

• Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

4. Cam kết sau thay đổi:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

• Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam;

• Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo….. .

Nếu hình thức công ty bạn là công ty cổ phần, mời quý khách xem thêm về  thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần tại công ty chúng tôi

Tác giả: vntuvanluat.com